Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden die wij verrichten, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 64966836.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden van Honescon te bekijken of te downloaden.

Ik kom op: