Bedrijfsontwikkelprogramma
Blijvend leren = beter presteren

Succesvolle continuïteit en groei door van jouw onderneming
een zelflerende organisatie te maken

MKB ondernemingen worden nog wel eens belemmerd in hun ontwikkeling. Dit komt soms doordat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van het beschikbare menselijk potentieel binnen het bedrijf. Het ontbreekt de ondernemer(s) soms aan inzicht in wat essentieel is om te komen tot succesvolle continuïteit of bedrijfsontwikkeling, wat kan leiden tot bijvoorbeeld groei. En dit terwijl de oplossing vaak dichtbij is. Bijvoorbeeld door meer uit zichzelf te halen én medewerkers te faciliteren dit ook te doen. 
Zeker nu hiervoor ook nog eens een subsidie beschikbaar is gesteld door de overheid!  

Wil jij een volgende stap zetten naar nog meer continuïteit of bedrijfsgroei? 
Maak dan gebruik van ons programma: Blijvend leren = beter presteren.

Speciaal voor:

MKB ondernemers met 5 tot 50 medewerkers in loondienst

MKB ondernemers met personeel, die meer rendement uit zichzelf en de medewerkers willen halen.
Bijvoorbeeld om de snelle groei van het bedrijf of veranderingen (nog) beter te kunnen managen.

Cees Verbree | Honescon

"Jezelf blijven ontwikkelen als mens en professional is het mooiste cadeau dat jij jezelf en anderen kunt geven."

Wij hebben dit programma samen met Astrid Spanjaardt Coaching ontwikkeld om ondernemers met deze ambitie te ondersteunen bij het formuleren van een persoonsgericht ontwikkelplan én strategisch (leer)plan van aanpak voor bedrijfsontwikkeling. Een solide basis, dat kan leiden tot succesvolle groei vanuit een blijvend leerklimaat.  

Door de overheid gesubsidieerd!

Ons programma voldoet aan de criteria van de SLIM subsidieregeling van de overheid. Dit betekent dat de investering in dit programma grotendeels wordt betaald door de overheid. Hoe je de subsidie hiervoor kunt aanvragen? Simpel. Dit regelen wij voor je. We leggen je graag de voorwaarden uit.

"Regie voeren op je werkende leven doe je door jouw unieke talenten en competenties te ontwikkelen. Zo werk je optimaal met je talenten en ben je vaker succesvol."

Allereerst bekijken we wie er, naast jou als ondernemer, nog meer betrokken worden bij het programma. Vervolgens bepalen we samen eerst de scholingsbehoefte van jouw onderneming. Dit doen we door de competenties van alle betrokkenen in kaart te brengen. En door bij iedereen een uitgebreide talentenanalyse uit te voeren. Dit is het startpunt van een persoonsgericht ontwikkelplan dat jij als ondernemer samen met jouw team gaat opstellen. Door dit ontwikkelplan regelmatig met jouw team te bespreken en dit verder te ontwikkelen, ontstaat een blijvend leerklimaat. Een leerklimaat waarin iedereen steeds beter gaat bijdragen aan het behalen van de gezamenlijke (bedrijfs)doelstellingen.

Astrid Spanjaardt | Astrid Spanjaardt Coaching
Barry Kouer | Honescon

"Een door iedereen gedragen missie, visie en strategie leidt altijd tot succes en helpt ondernemingen en medewerkers zichzelf blijvend te ontwikkelen."

Een goed persoonsgericht ontwikkelplan sluit aan bij de missie en de visie van jouw onderneming. Op basis van deze twee pijlers wordt een bedrijfsleerstrategie geformuleerd, die leidt tot het behalen van de gewenste doelen. Maar deze pijlers zijn vaak niet heel duidelijk. Bovendien kunnen veel ondernemers dit moeilijk onder woorden brengen. Daarom is het essentieel om samen met alle betrokkenen een door iedereen gedragen duidelijke missie, visie en strategie te formuleren. Pas als dit op orde is, kan een strategisch en voor de onderneming praktisch toepasbaar plan van aanpak worden opgesteld. Een plan van aanpak dat een duidelijke route aangeeft in taken, verantwoording, uitvoering, analyse, evaluatie, bijsturing, bijscholing en ontwikkeling. Dit strategisch plan van aanpak is een levend document dat de mensen in jouw onderneming continu inspireert en motiveert om zichzelf en de onderneming te blijven ontwikkelen.  

Onze ondersteuning

Een blijvend leerklimaat ontwikkelen, stimuleert het duurzame succes van jouw onderneming. Dit ontstaat alleen niet vanzelf. De focus van jouw onderneming ligt immers op jouw core business. Als je niet gewend bent om hiermee bezig te zijn of als de kennis hiervoor ontbreekt, ondersteunen wij jou en jouw team hier graag bij. Hoe? Wij adviseren en coachen jullie niet alleen over een geschikte methode, maar begeleiden jullie zodat jullie deze methode jezelf eigen maken. En dat jullie deze methode ook zelf praktisch en blijvend kunnen toepassen. Ons uitgangspunt is jullie te coachen bij het opzetten, implementeren én borgen van: een persoonsgericht ontwikkelplan en een strategisch bedrijfsontwikkelplan. Zo ontstaat stap voor stap een blijvend leerklimaat dat in overeenstemming is met de strategie van jouw onderneming. Dit stelt jouw team volledig in staat om vanuit eigen talenten en competenties zelfstandig én blijvend succesvol te zijn.

Kennismaken met ons programma?

Wil je meer weten over de toegevoegde waarde van ons programma voor jouw MKB onderneming? Dat kan!
Wij maken graag persoonlijk kennis. Dit doen we tijdens een gratis online MKB sparringsessie van 50 minuten.

Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen z.s.m. contact met jou op.