Bedrijfsontwikkelprogramma
Blijvend Leren = Beter Presteren

Maak van jouw MKB bedrijf een zelflerende organisatie.

Succesvolle continuïteit en groei door van jouw onderneming
een zelflerende organisatie te maken

MKB ondernemingen worden nog wel eens belemmerd in hun ontwikkeling. Dit komt soms doordat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van het beschikbare menselijk potentieel binnen het bedrijf. Het ontbreekt de ondernemer(s) soms aan inzicht in wat essentieel is om te komen tot succesvolle continuïteit of bedrijfsontwikkeling, wat kan leiden tot bijvoorbeeld groei. En dit terwijl de oplossing vaak dichtbij is. Bijvoorbeeld door meer uit zichzelf te halen én medewerkers te faciliteren dit ook te doen. 
Zeker nu hiervoor ook nog eens een subsidie beschikbaar is gesteld door de overheid!  

Wil jij hiermee aan de slag?

Maak dan kennis met ons programma: Blijvend Leren = Beter Presteren.

Speciaal voor:

MKB ondernemers met personeel

Ervaren MKB ondernemers die tot 50 medewerkers in loondienst hebben en meer rendement uit zichzelf en de medewerkers willen halen. Bijvoorbeeld om de snelle groei van het bedrijf of veranderingen (nog) beter te kunnen managen.

Cees Verbree mentor voor ondernemers
Cees Verbree

"Jezelf blijven ontwikkelen als mens en professional is het mooiste cadeau dat jij jezelf en anderen kunt geven."

Wij hebben dit programma samen met Astrid Spanjaardt van Astrid Spanjaardt Coaching ontwikkeld om ondernemers met deze ambitie te ondersteunen bij het formuleren van een persoonsgericht ontwikkelplan én strategisch (leer)plan van aanpak voor bedrijfsontwikkeling. Een solide basis, dat kan leiden tot succesvolle groei vanuit een blijvend leerklimaat.
Een zelflerende organisatie dus.
 

Door de overheid gesubsidieerd. Tot wel 80% van de totale investering!

Ons programma voldoet aan de criteria van de SLIM subsidie van de overheid. Dit betekent dat de investering in dit programma grotendeels wordt betaald door de overheid. Tot wel 80% van de totale investering. Hoe je de subsidie hiervoor kunt aanvragen? 
Simpel. Dit regelen wij voor je. We leggen je graag de voorwaarden uit.

"Regie voeren op je werkende leven doe je door jouw unieke talenten en competenties te ontwikkelen. Zo werk je optimaal met je talenten en ben je vaker succesvol."

Allereerst bekijken we wie er, naast jou als ondernemer, nog meer betrokken worden bij het programma. Vervolgens bepalen we samen eerst de scholingsbehoefte van jouw onderneming. Dit doen we door de competenties van alle betrokkenen in kaart te brengen. En door bij iedereen een uitgebreide talentenanalyse uit te voeren. Dit is het startpunt van een persoonsgericht ontwikkelplan dat jij als ondernemer samen met jouw team gaat opstellen. Door dit ontwikkelplan regelmatig met jouw team te bespreken en dit verder te ontwikkelen, ontstaat een blijvend leerklimaat. Een leerklimaat waarin iedereen steeds beter gaat bijdragen aan het behalen van de gezamenlijke (bedrijfs)doelstellingen.

Astrid Spanjaardt

Onze ondersteuning

Een blijvend leerklimaat, stimuleert het duurzame succes van jouw onderneming. Daarom is het ook zo interessant een zelflerende organisatie te worden. Dit ontstaat alleen niet vanzelf. 
De focus van jouw onderneming ligt immers op jouw core business. Als je niet gewend bent om hiermee bezig te zijn of als de kennis hiervoor ontbreekt, ondersteunen wij jou en jouw team hier graag bij.

Hoe? Wij adviseren en coachen jullie niet alleen over een geschikte methode, maar begeleiden jullie zodat jullie jezelf deze methode eigen maken. En dat jullie deze methode ook zelf praktisch én blijvend succesvol kunnen toepassen.

Het resultaat van ons programma

Ons uitgangspunt is jullie te coachen bij het opzetten, implementeren én borgen van:

  • Een persoonsgericht ontwikkelplan
  • Een strategisch bedrijfsontwikkelplan
  • Een blijvend leerklimaat in overeenstemming met de strategie van jouw onderneming

Dit stelt jou en jouw team volledig in staat om vanuit eigen talenten en competenties zelfstandig én blijvend succesvol te zijn.

Barry Kouer mentor voor ondernemers
Barry Kouer

"Een door iedereen gedragen missie, visie en strategie leidt altijd tot succes en helpt ondernemingen en medewerkers zichzelf blijvend te ontwikkelen."

Een goed persoonsgericht ontwikkelplan sluit aan bij de missie en de visie van jouw onderneming. Op basis van deze twee pijlers wordt een bedrijfsleerstrategie geformuleerd, die leidt tot het behalen van de gewenste doelen. Maar deze pijlers zijn vaak niet heel duidelijk. Bovendien kunnen veel ondernemers dit moeilijk onder woorden brengen. Daarom is het essentieel om samen met alle betrokkenen een door iedereen gedragen duidelijke missie, visie en strategie te formuleren. Pas als dit op orde is, kan een strategisch en voor de onderneming praktisch toepasbaar plan van aanpak worden opgesteld. Een plan van aanpak dat een duidelijke route aangeeft in taken, verantwoording, uitvoering, analyse, evaluatie, bijsturing, bijscholing en ontwikkeling. Dit strategisch plan van aanpak is een levend document dat de mensen in jouw onderneming continu inspireert en motiveert om zichzelf en de onderneming te blijven ontwikkelen.  

Vrijblijvend kennismaken?

Dat kan! Wij breiden graag ons relatienetwerk uit met ambitieuze ondernemers. In een gratis online sparringsessie willen wij jou dus graag ontmoeten.

Liever niet online, maar persoonlijk kennismaken?

Een persoonlijke ontmoeting is natuurlijk ook prima.
Bel ons dus gerust voor een vrijblijvende kennismaking.

Ik kom op: