Onze Strategische Partners

Succesvolle ondernemers werken graag samen

Als ondernemer kan je niet alles zelf. Hoe goed of ervaren je ook bent. Als je écht iets wilt bereiken, heb je al snel anderen nodig. Specialisten die jou werk uit handen kunnen nemen of die op specifieke gebieden (nog) beter zijn dan jij. Door hun expertise of ervaring. Samen ben je soms in staat om klanten (nog) beter te bedienen.

Honescon werkt graag samen met gespecialiseerde partners

In de praktijk blijkt soms meer nodig te zijn dan alleen het ontwikkelen van een strategie en ondernemersvaardigheden om de gewenste groei en doelen te bereiken. Soms is aanvullende specialistische vakkennis nodig om een ondernemer of ondernemende medewerker structureel te laten groeien. Daarom werken wij graag samen met gespecialiseerde partners. 

Wij stellen onze strategische partners graag aan je voor: