25% meer winst als MKB-er tijdens een crisis? Ja dat kan!

Haal meer uit jezelf én jouw medewerkers

Best veel MKB ondernemingen worden belemmerd in hun ontwikkeling tijdens een crisis. Dit komt soms doordat zij onvoldoende gebruik maken van het beschikbare menselijk potentieel binnen het bedrijf. Het ontbreekt de ondernemer(s) soms aan inzicht in wat essentieel is om te komen tot succesvolle continuïteit of bedrijfsgroei. En dit terwijl de oplossing vaak dichtbij is. Bijvoorbeeld door meer uit jezelf te halen én medewerkers te faciliteren dit ook te doen.

Meer winst maken of snelle groei beter beheersen?

Wil je meer winst maken tijdens een crisis? Of groeit jouw bedrijf juist erg snel en wil je de snelle groei beter leren beheersen? Lees dan hier onze 3 tips:

👉 Breng de competenties en talenten van jezelf en jouw team in kaart

Dit kan je doen door eerst een uitgebreide competentie- en talentenanalyse uit te voeren. Als je dit niet zelf kunt, vraag dan een specialist om jou hierbij te helpen. Dit is namelijk het startpunt van een persoonsgericht ontwikkelplan dat jij als ondernemer samen met jouw team kunt opstellen. Door dit ontwikkelplan regelmatig met jouw team te bespreken en dit verder te ontwikkelen, ontstaat een blijvend leerklimaat. Een leerklimaat waarin iedereen steeds beter gaat bijdragen aan het behalen van de gezamenlijke (bedrijfs)doelstellingen. Een goed persoonsgericht ontwikkelplan sluit aan bij de missie en de visie van jouw onderneming.

🤝 Formuleer samen met jouw team een door iedereen gedragen bedrijfsmissie, visie en strategie

Vraag jouw team eens waar zij vinden dat jouw onderneming voor staat. Of wat in hun ogen de toegevoegde waarde is voor jullie klanten. Laat jouw team ook eens meedenken over waar jouw onderneming over bijvoorbeeld 5 jaar staat. Je zult zien dat je waardevolle input krijgt als je de beschikbare creativiteit binnen jouw team bundelt. Zo ontstaat bovendien een (nog) grotere betrokkenheid. Alle neuzen staan dan dezelfde richting op. Bovendien weet iedereen in jouw team wat belangrijk is en hoe zij binnen hun eigen functie (nog) beter kunnen bijdragen aan het succes van de onderneming. Pas als jullie samen een gedragen bedrijfsmissie, visie en strategie hebben bedacht, kan een strategisch en praktisch toepasbaar plan van aanpak worden opgesteld.

🙌 Stel een praktisch toepasbaar strategisch plan van aanpak op

Een plan van aanpak dat een duidelijke route aangeeft in taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, uitvoering, analyse, evaluatie, bijsturing, bijscholing en ontwikkeling. Dit is een levend document dat de mensen in jouw onderneming continu inspireert en motiveert om zichzelf en de onderneming te blijven ontwikkelen.

Een blijvend leerklimaat in overeenstemming met jouw strategie

Het opzetten, implementeren én borgen van een persoonsgericht ontwikkelplan in combinatie met een strategisch bedrijfsontwikkelplan. Samen met jouw team. Zo ontstaat stap voor stap een blijvend leerklimaat dat in overeenstemming is met de strategie van jouw onderneming. Dit stelt jou en jouw team volledig in staat om vanuit eigen talenten en competenties zelfstandig én blijvend succesvol te zijn. Zo kan jouw MKB onderneming zelfs in tijden van crisis meer winst maken of juist de snelle groei beter managen met jouw eigen team.

Interesse in meer blogs, berichten of video's?

Wij helpen ZZP en MKB ondernemers bij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en succesvol ondernemerschap.
Wij delen onze kennis en ervaring graag in de vorm van blogs, berichten en korte video’s. 
Zo willen wij je helpen het vak ‘ondernemen’ een stuk eenvoudiger te maken.

Facebook
LinkedIn

Ik kom op: